Resurse pentru învățare

Fundația Avenor este o organizație non-profit dedicată Misiunii și Viziunii Grădiniței și Școlii – instituții care au devenit, din septembrie 2013, Avenor College.

Datoria Fundației este să se asigure că obiectivele Avenor College sunt îndeplinite în acord cu Viziunea și Misiunea Școlii și a fondatorilor acesteia, creând toate condițiile pentru o educație de calitate oferită într-o școală de referință din România.

Care este proiectul actual al Fundației Avenor?

Fundația a pus bazele înființării instituțiilor școlare grupate sub numele Avenor College. Începând cu anul 2015, Fundația a înființat studii liceale pentru a-și împlini misiunea: acea de a oferi o educație preuniversitară completă (de la 2 la 18 ani).

Cine asigură finanțarea?

Finanțarea din anul 2010 de aproximativ 300.000 de euro a fost asigurată de membrii fondatori ai fundației. Finanțarea (de până la 4 milioane de euro) pentru extinderea campusului a fost asigurată de compania A2Z Effective Management (98% Florin Segărceanu) care s-a ocupat de construcția noilor clădiri și de administrarea acestora.

Care sunt principalele surse de venit?

Veniturile provin din Taxele de Școlarizare ale elevilor sau din sponsorizări având ca scop dezvoltarea instituțiilor școlare patronate de Fundație.

Este prevăzută vreo cotă de profit care revine fondatorilor Fundației Avenor?

Nu. Fundația Avenor este o entitate “non-profit” și nu generează profit pentru membrii fondatori. Orice excedent care va apărea în viitor va fi folosit exclusiv în interesul Avenor College.

Ar putea Avenor College să aibă surse de venit suplimentare? Sub ce formă?

  • Sponsorizări din partea persoanelor fizice sau companii;
  • 2% din impozitul anual pe venit al persoanelor fizice poate fi direcționat către o entitate non-profit: http://doilasuta.ro/;
  • 20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi direcționat către o organizație non-profit;

Ce va face Avenor College cu veniturile suplimentare obținute în afara taxelor de școlarizare?

În funcție de sursa de venit suplimentară, Consiliul de Administrație al Școlii împreună cu sponsorul vor stabili proiectele ce urmează să fie finanțate. Exemple:

  • Burse școlare și pentru elevi model cu posibilități financiare reduse
  • Dotări suplimentare pentru IT, Bibliotecă, Științe, Arte, Sport
  • Amenajări suplimentare ale spațiilor exterioare (parcare, peisagistică, locuri de recreație)
  • Achiziționarea de microbuze
  • Finanțarea de schimburi de experiență cu profesori din Marea Britanie

Care sunt principalele costuri?

placinta costuri 2016

Categorie 

2016-2017

EUR

%
Costuri personal              1,808 51.7%
Chirii & utilități                  637 18.2%
Amenajări & dotări                  229 6.5%
Servicii externalizate                  647 18.5%
Materiale educaționale                  153 4.4%
Marketing & comunicare                    27 0.8%
TOTAL              3,501 100.0%